Alimenty od dziadków

Posiadanie przez Ciebie wyroku zasądzającego alimenty nie gwarantuje niestety, że będą one rzeczywiście płacone. Osoba zobowiązana może w ogóle ich nie regulować lub przekazywać Ci znacznie niższe kwoty. To wszystko może utrudniać, a nawet całkowicie uniemożliwić zapewnienie realizacji  usprawiedliwionych potrzeb Twojego dziecka. Jednym z rozwiązań tej sytuacji może być wystąpienie o zasądzenie alimentów od dziadków.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość wystąpienia przez dziecko o zasądzenie alimentów od dziadków, tzw. alimentów uzupełniających. Można o nie wystąpić w sytuacji, gdy rodzice dziecka:

  • nie żyją, lub
  • nie są w stanie uczynić zadość swoim obowiązkom wobec dziecka, lub
  • uzyskanie od nich na czas potrzebnych dziecku środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Dodatkowo dziecko musi żyć w niedostatku. Jeżeli więc jedno z rodziców nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego ale Ty jesteś w stanie samodzielnie utrzymać dziecko, to nie ma podstaw do występowania o zasądzenie alimentów od dziadków. Sąd badając taką sprawę bierze pod uwagę nie tylko Twoje rzeczywiste zarobki ale również możliwości zarobkowe. Chodzi o to ile teoretycznie możesz zarobić z takim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym jakie posiadasz. Wiadomo, że większe możliwości zarobkowe będzie miała osoba z wykształceniem medycznym i stażem zawodowym 10 lat, niż osoba z wykształceniem podstawowym i stażem zawodowym 5 lat.

A jak ma się kwestia alimentów uzupełniających do pobierania na dziecko świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Orzecznictwo sądów szczęśliwie jest w tej kwestii jednolite. Jeżeli dziecko pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku z niemożliwością wyegzekwowania alimentów zasądzonych od jednego z rodziców, nie stoi to na przeszkodzie do dochodzenia uzupełniających alimentów od dziadków, jeżeli jego usprawiedliwione potrzeby nie są w całości zaspokojone. Zasądzenie jednak alimentów uzupełniających powinno nastąpić w takiej wysokości, aby dziecko nie zostało pozbawione świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Możesz więc wystąpić o zasądzenie alimentów od dziadków dziecka nawet jeżeli otrzymuje ono świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Zastanawiasz się pewnie jakie potrzeby dziecka zostaną przez sąd uznane jako usprawiedliwione. Tę kwestię poruszę w swoim kolejnym wpisie 🙂

Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *