Zaprzeczenie ojcostwa po terminie

Do naszej Kancelarii trafił ostatnio Klient, który nie był biologicznym ojcem wychowywanego przez siebie chłopca. Chciał się rozwieść i doprowadzić do skutku kwestię zaprzeczenia ojcostwa. Od dłuższego czasu podejrzewał żonę o zdradę. W ich małżeństwie ogólnie nie działo się zbyt dobrze. Nasz Klient zrobił testy DNA na ojcostwo jak tylko urodził się chłopiec. Koperty z wynikami jednak już nie otworzył. Zwyczajnie bał się tego co może tam zobaczyć. Dopiero po roku zdecydował się zapoznać z wynikami badań. Okazało się, że dziecko nie jest jego. Niestety ustawowe 6 miesięcy na zaprzeczenie już dawno upłynęło. Szczęśliwie istnieje możliwość zaprzeczenia ojcostwa po terminie. Jak się to odbywa w praktyce?

Prokurator może wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa niezależnie od upływu jakichkolwiek terminów. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której dziecko zmarło. W takim wypadku zaprzeczenie ojcostwa stanie się już niemożliwe. Przepisy wskazują, że prokurator zajmuje się zaprzeczeniem ojcostwa jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Sformułowania te są dosyć ogólnikowe. W praktyce, prokuratorzy każdy przypadek rozpatrują indywidualnie.

Jeżeli chcesz, żeby prokurator zajął się Twoją sprawą to musisz skierować do niego w tym celu wniosek o rozważenie możliwości wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jeżeli robiłeś testy DNA to do wniosku warto załączyć jego wyniki. Musisz jednak pamiętać, że prokurator w takim postępowaniu nie jest odpowiednikiem radcy prawnego czy adwokata, i nie pełni roli Twojego pełnomocnika. We wniosku musisz więc podać argumenty, które przemawiają za wytoczeniem powództwa raczej z punktu widzenia zadań prokuratury i jej ustawowej roli niż z punktu widzenia obrony Twojego interesu. Bardzo ważne jest tutaj także podkreślenie interesu dziecka, który wymaga aby prawne pochodzenie było zgodne z pochodzeniem biologicznym.

Samo wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie ojcostwa nie oznacza jednak, że cała sprawa zostanie rozstrzygnięta na Twoją korzyść. Sąd przeprowadzi normalne postępowanie sądowe, w toku którego ustali czy rzeczywiści zachodzą okoliczności potwierdzające, że rzeczywiście nie jesteś ojcem tego dziecka. Może odmówić zaprzeczenia ojcostwa jeżeli będzie to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy przykładowo dziecko jest już na tyle duże, że pomiędzy Tobą a nim wytworzyła się już bardzo silna więź emocjonalna. Zwykle jednak prokurator jednak w takich wypadkach informuje, że nie odmawia wszczęcia postępowania i sprawa w ogóle nie trafia na etap sądowy.

Jeżeli więc podejrzewasz, że nie jesteś biologicznym ojcem dziecka, a minął Ci już termin na zaprzeczenie ojcostwa to nie wpadaj w panikę. Na spokojnie zwróć się w tej sprawie z wnioskiem do prokuratora 🙂

Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *